TV-gruppen informerar

Vi håller just på med en teknisk besiktning av vårt existerande nät för kabel-TV. Många upplever problem med kvalitet på TV, och styrelsen undersöker nu olika vägar att komma till rätta med detta.