Tidsplanen uppdaterad, inkl Etapp 2

Vi har nu fått den preliminära planeringen för Etapp 2, se tabellen på sidan Relining->Tidsplan.

Vi påminner som vanligt att planen är preliminär och kan komma att ändras. Dock kommer ordningen inom Etapp 2 troligen att bli så som beskrivs.