Tider klara för Låsbyte och Försyn i Etapp 3

Nu är tiderna klara för Etapp 3:

  • Låsbyte sker fredag 2017-09-08, med start kl 07.00.
    Om du inte kan vara hemma och öppna är det viktigt att du lämnat nycklarna till din längvärd, så att låssmederna kan komma in och göra jobbet! Läs mer här.
  • Försyn av varje hus i Etapp 3 utförs måndagen 2017-09-11, med start kl 08.00. Kan du vara hemma är det bra, eftersom viss information är lättare att meddela direkt, men inget krav.