Samrådsmöte 30/1 kl 18.00: Höghus i Kälvesta!

Ett förslag till detaljplan för Kälvesta 1:3 m.fl. i stadsdelen Kälvesta i Stockholm, Dp 2017-09225, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget innebär att Björnmossevägen flyttas österut för att möjliggöra ny flerbostadshusbebyggelse. Sammantaget innebär förslaget cirka 385 nya bostäder varav 28 planeras som radhus. I planområdet ingår även parkområden samt nya gång- och cykelvägar.

Politikerna planerar att bygga höghus 4-6 våningar med mestadels hyreslägenheter (knappt 400 bostäder) samt ett antal mindre hus längs Sörgårdsvägen/Björnmossevägen bort mot Coop Björnbodahallen (gamla Vivo), samt ute på fältet i kurvan. Björnmossevägen skall flyttas ut på det som idag är gångväg och gräsmatta, och husen skall byggas på det som idag är väg och gångväg in mot småhusen strax bredvid.
Vi på Tenorgränd bor alltså till höger, och hitåt, i den vy som bilden visar
.

Byggnationen avviker kraftigt från den övriga småhusbebyggelsen. En sammanslutning av flera samfälligheter och andra intressenter har bildats, ”skapad med anledning av Stadsbyggnadsnämndens beslut om att bygga flerbostadshus i 4-6 våningar på områdets enda huvudgata”.

På sidan Kälvesta.se finns mer information.
Där finns även en länk till en namninsamling med synpunkter på projektet.

Onsdagen den 30/1 kl 18.00 är det Samrådsmöte i Prisma, Hässelby Gård (se nedan).
Det är sannolikt sista chansen för berörda och intresserade att säga sitt.

Föreningen Kälvesta.se har mer info på sin hemsida, www.kalvesta.se.
Se hela kallelsen på deras hemsida, eller nedan.

Samrådsmöte onsdag 30/1 kl 18.00

Samrådsmöte kommer att hållas onsdag den 30 januari kl. 18.00 – 20.00 i Hässelbygårdsskolans aula (Prisma), Loviselundsvägen 10 i Hässelby gård med ingång från Hässelby torg.

Samrådsmötet kommer innehålla en presentation av planförslagen för Björnmossevägen och Björnbodaskolan samt frågestund med start kl 18.00.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 26 februari 2019 ha inkommit till
Stadsbyggnadskontoret Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: 2017-09225