Vill du vara med i vår styrelse?

Som medlem i styrelsen får du god insyn i verksamheten, och har möjlighet att påverka föreningens arbete. Arbete i styrelsen är mycket utvecklande, och som boende i området får du god insyn i den förening du är med i, och förhoppningsvis goda erfarenheter av organsation och  föreningsliv. Varje medlem i styrelsen har ansvar för sitt huvudområde, men är givetvis även delaktig i diskussioner och beslut om alla ämnen inom föreningen.

Kontakta valberedningen eller styrelsen om du tycker att det låter intressant, eller har frågor. Mycket välkommen!