Vad gör styrelsen?

Vårt område har mycket gemensamma saker, såsom vägar, lampor, vattenrör, lekparker,…
Eftersom vi äger detta tillsammans finns en förening bildad för att ta hand om denna gemensamt ägda, samfällda, egendom. En sådan föreningen kallas Samfällighetsförening.

Styrelsens uppgift är att förvalta anläggningen, dvs mycket av det som utgör vårt gemensamma område.
Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år och diskuterar då många olika frågor som rör samfälligheten. Vi är 6-7 personer i styrelsen.

Alla personer i styrelsen har sina ansvarsområden, där man är extra insatt i frågorna.

ordforande_klubba

Det finns formella krav på vad styrelsen skall göra och arbeta med. Detta regleras dels i föreningens stadgar, dels i lagen om förvaltning av samfälligheter. Rent praktiskt går det till ungefär som nedan.

Alla styrelsemöten börjar med att man går igenom dagordningen för mötet.
Ekonomin kommer näst på tur, här går man igenom hur det har gått, hur man tror att det kommer att gå, och gör en prognos för den närmaste framtiden.
Efter det rapporteras om vad som skett av underhåll och reparationer; det sk tekniska underhållet. Man försöker planera för vilket underhåll som kan behöva göras i framtiden, både på kort och lång sikt.
Synpunkter och förslag från medlemmarna tas upp och diskuteras.