Styrelsemedlemmar, valberedning & revisorer

Styrelsen förvaltar samfälligheten, och består normalt av 7 medlemmar, inklusive suppleanter. Varje styrelsemedlem har sina ansvarsområden inom området. Valberedningen föreslår nya personer till styrelseposter inför valen på årsstämman. Revisorerna kontrollerar styrelsens arbete och räkenskaper, och är alltså medlemmarnas kontrollorgan.

Så här uppställningen ut under innevarande verksamhetsår:

Styrelse

Kontakta styrelsen via formulär här, eller skicka e-post till “styrelsen-at-tenoren.nu”  (byt “-at-” mot “@”).

 

Valberedning

Revisorer