Styrelsemedlemmar, valberedning & revisorer

Styrelsen förvaltar samfälligheten, och består normalt av 7 medlemmar, inklusive suppleanter. Varje styrelsemedlem har sina ansvarsområden inom området. Valberedningen föreslår nya personer till styrelseposter inför valen på årsstämman. Revisorerna kontrollerar styrelsens arbete och räkenskaper, och är alltså medlemmarnas kontrollorgan.

Så här uppställningen ut under innevarande verksamhetsår:

 

Styrelse
Namn Roll Ansvarsområde Telefon Husnr
Magnus Aldrin Ordförande Hemsidan 0709-564 300 TG 54
Anna Kim Kassör Ekonomi 070-730 36 06 TG 124
Micke Pennebrink Sekreterare Medlemskontakter 070-267 25 87 TG 138
Malin Stare Lins Ledamot/vice ordf Vatten och avlopp, Sophantering 070-600 14 88 TG 52
Erik Hedgren Ledamot Snöröjning 070-303 00 54 TG 80
Pär Löfgren Ledamot Gatubelysning, Elnät, Garage 072-524 16 65 TG 30
Lisa Westerberg Suppleant Grönområden, Nycklar 0760-273 012 TG 66
Leif Lindbäck Suppleant Fiber/TV, Trafik & Parkering 070-22 99 870 TG 132

Kontakta styrelsen via formulär här, eller skicka e-post till ”styrelsen-at-tenoren.nu”  (byt ”-at-” mot ”@”).

 

Valberedning
Namn  Telefon Husnr
Johannes Kitselis 073-500 90 69 TG 136
Beni Goodoree 073-533 73 06 TG 44
Revisorer
Namn Telefon Husnr
Fredrik Nyberg – ordinarie revisor 073-915 1334 TG 46
Tomas Lundberg – ordinarie revisor 0708-29 34 18 TG 36
Patric Kaufeldt Lönn – suppleant 070-759 44 46 TG 116