Styrelse

Styrelsen är utsedd av medlemmarna, för att sköta den löpande förvaltningen av området.

Läs mer på undersidorna om styrelsens arbete, dess medlemmar, och hur du gör om du vill kontakta eller vara med i styrelsen.