Stadgar

Föreingen har givetvis stadgar, som reglerar bl.a vad som skall förvaltas, och hur detta skall göras.

När funktionen för nedladdning av dokument är klar här på hemsidan kommer du att kunna ladda ned de kompletta stadgarna från sidan. Om du vill ha stadgarna innan dess är du välkommen att kontakta föreningens sekreterare.