Historia

Vår förening består av medlemmar bosatta i de 65 fastigheter som utgörs av radhusen ”på vår sida” av Tenorgränd, dvs de med jämna nummer, på adresserna Tenorgränd 12-140 (fastighetsbeteckningarna Trubaduren 93-157), se även bifogad förteckning.

Till föreningen hör också den s.k. kommunikationstomten Trubaduren 92, som utgör övrig mark (grönområden, gator m.m.) inom föreningen.

Husen, ”självbyggen” i SMÅAs regi, är byggda runt 1968 och är något olika i grundutförande, beroende på terrängen.

I samband med byggnationen bildades den Ekonomiska Föreningen Trubaduren, som innefattade både våra hus och flera hus på Basgränd (både radhus och kedjehus). Av praktiska och skattemässiga skäl valde medlemmarna att ändra föreningsform till Samfällighetsförening den 1 januari 1993. Vid det tillfället delades den ekonomiska föreningens medlemmar upp i tre mindre samfällighetsföreningar: Tenorens Samfällighetsförening (vi), samt samfällighetsföreningarna Trubaduren (alla kedjehusen på Basgränd) och Rundeln (alla radhusen på den hitersta sidan av Basgränd).