Renovering av elstation

Elstationen nere på gästparkeringen, vid entrén till vårt område, skall renoveras. Efter många års tjänst är det nu dags för modernisering av både det elektriska innanmätet och själva huset. Transformatorstationen ligger utanför den s.k överlämningspunkten till vårt område, och ägs alltså inte av oss. Därför kommer det inte heller kosta föreningen något när denna modernisering görs.

Arbetet innebär att all elektrisk utrustning i huset byts till modern och effektiv teknik, för att serva oss med säkra elleveranser.
Inkommande ledningarna till vårt område går i slänten mellan vår parkering och Tenorgränd. Där kommer en hel del schaktarbeten att utföras, dock mest på de gräsytor som finns runt stationen.

Arbetstid

Arbetet utförs av Fortum via en entreprenadfirma, helt utan vår inblandning. Det beräknas starta vecka 33, och pågå under ca 3-4 månader.

Parkering

Under arbetet kommer en tillfällig transformator att placeras på gästparkeringens yta, bredvid själva elstationen. En del av utrymmet vid elhuset, som vetter ut mot Tenorgränd, kommer därför inte att kunna användas för parkering under denna tid. Det är alltså nu extra viktigt att boende inte parkerar sina bilar på gästparkeringen!
Som du vet kan vi boende enligt parkeringsreglerna få parkeringsbot om vi ställer bilen (även tjänstebil) på gästparkeringarna, så undvik det.

Elavbrott?

Enligt entreprenören kommer vi inte att drabbas av elavbrott någon gång under arbetet. De installerar en tillfällig transformator (det är den som tar upp platsen på gästparkering, se ovan). Överläggningen till och från den tillfälliga transformatorn sker i full drift, så vi skall inte märka något i elleveranserna. Om det är så att du har avancerad och känslig utrustning, såsom data-servers eller liknande, kan det kanske ändå vara bra att vidta extra åtgärder för backup etc.

 

Transformatorstationen förser vårt område med el och det ligger i allas intresse att den är väl underhållen och fungerande.

Under tiden får vi vid behov hänvisa våra besökande till vår andra gästparkering på norra sidan eller till gatuparkering (tänk på parkeringsreglerna bara).

 

Med elektriska hälsningar / Styrelsen