Längvärdar

Inför reliningen har vi utsett en Längvärd, dvs en ansvarig i varje länga som fungerar som sammanhållande länk, och kontakt mot föreningens styrelse.

Hos din längvärd kan du få svar på olika frågor, samt beställa Skogstoa.

Längvärdarna listas nedan i den planerade genomförandeordningen.

 

Etapp #1 (21 hus)

[table caption=”Längvärdar” width=”100%” colwidth=”15%|30%|15%|40%” colalign=”left|left|left|left”]

Länga, Längvärd, Bor TG, Telefon

TG118-124, Olle Sandell & Margita Westin, TG120, Olle 070-981 53 03 / Margita 070-213 55 60

TG126-134, Patrik Nordlund, TG128, 076-859 27 34

TG136-140, Micke Pennebrink, TG128, 070-267 25 87

TG34-40, Per Nordin, TG40, 070-693 49 87

TG24-32, Pär Löfgren, TG30, 072-524 16 65

[/table]

Etapp #2 (24 hus)

[table caption=”Längvärdar” width=”100%” colwidth=”15%|30%|15%|40%” colalign=”left|left|left|left”]

Länga, Längvärd, Bor TG, Telefon

TG42-50, Rainer Harjulin, TG50, 073-703 53 48

TG12-22, Ove Rönn, TG18, 070-363 33 17

TG52-58, Malin Stare-Lins, TG52, 073-600 14 88

TG110-116, Rune Bergström, TG114, 070-283 58 98

TG100-108, Arne Lundholm, TG108, 070-781 44 60

[/table]

Etapp #3 (20 hus)

[table caption=”Längvärdar” width=”100%” colwidth=”15%|30%|15%|40%” colalign=”left|left|left|left”]

Länga, Längvärd, Bor TG, Telefon

TG88-98, Håkan Johansson, TG92, 073-738 74 60

TG80-86, Erik Hedgren, TG80,0703-03 00 54

TG60-64, Horeja Njie, TG64, 070-759 03 96

TG66-78, Aki Aaltonen, TG66, 0760-26 30 12

[/table]