Filmning av rören

Med början måndag den 2016-11-21 kommer arbete med filmning av våra avlopps- och dagvattenrör att genomföras.
Arbetet förväntas på drygt en vecka, och syftar till att inspektera samtliga rör inför arbetet med relining som planeras att starta i april 2017.
Filmningen ger oss en viktig bas och statusbeskrivning av rörens kondition. Utifrån denna får vi ett bra grepp om vårt system.
Undersökningen kommer också visa på eventuella problemplatser som måste åtgärdas inför renoveringen.

Filmningen är färskvara, eftersom mycket kan hända med rören, både vad gäller stopp och rena haverier på grund av t.ex rost.
Därför spolar och filmar vi alla rörsystem nu, i nära anslutning till den kommande projektstarten för reliningarbetet.

Filmningsarbetet utförs av företaget Relita, på uppdrag av Aarsleff, som är vara vår samarbetspartner och leverantör i detta projekt.

Vad måste jag göra?

Du som har avlopps- och/eller dagvattenbrunnar på tomten måste se till att dessa är åtkomliga och helt frilagda!
Det är ett krav att samtliga brunnar skall vara åtkomliga.
Du som har ett gavelhus; gå därför ut och titta att du ser att brunnarna inte är överväxta, täckta, eller överbyggda med trädäck e.dyl.
Det måste gå att stoppa ned lång saker rakt uppifrån i brunnen, och det duger alltså inte att det går att åla in under en altan eller liknande.

Inomhus behöver du inte göra någonting. För filmningen behövs inte tillträde till husens insida.

Arbetet startar måndag den 2016-11-21. Du behöver inte vara hemma från jobbet, eller passa på annat vis. Allt arbete med filmningen sker utifrån.

Under spolningen kan över- och undertryck uppstå i systemen. Vattnet i vattenlåsen i toan och handfat kan komma att sugas ut, och det kan därför lukta lite avlopp då man kommer hem. Det finns även en risk för att vatten från den egna toastolen kan stänka ut, så fäll gärna ned locket innan du lämnar huset dessa dagar.
Om du upplever avloppsdoft på kvällen, spola då ett par liter vatten i alla handfat, duschplatser och badkar. Gör en spolning i toaletterna. Då återfyller du den lilla mängd vatten som skall finnas i vattenlåsen, och ev lukt kommer snabbt att avta.

Vad händer praktiskt?

Två bilar kommer under veckan att stå på olika platser på området. Det är en spolbil, och en filmningsbil. De kan i vissa lägen behöva stå på sätt så att de blockerar, så ha tålamod och sök vid behov alternativ väg upp på området.

Arbetet sker länga för länga, och förflyttar sig under veckan genom områdets alla hus. Under arbetet kommer det att gå folk på tomterna, företrädesvis gavelhusen där brunnarna finns.

Fler frågor?

Har du ytterligare frågor om spolningen, kontakta gärna Malin Stare Lins, projektansvarig på Tenoren eller Magnus Aldrin, ordförande.

Vid ev akuta problem under pågående arbete, kan du även kontakta Anders Englöf på Relita (070-428 14 06)