Relining startar på nytt nu efter sommaren

Nu drar reliningen igång igen efter sommaren.

Redan idag (31/7) har det börjar förberedas med spolning och filmning, inför arbetet med Etapp 2.

På måndag den 7/8 blir det låsbyte för hela Etapp 2, och då är det som ni vet mycket viktigt att det går att komma åt huset.
Antingen är ni hemma, eller så lämnar ni nyckel till er Längvärd.

Under de närmaste veckorna kommer också parallellt arbete med dagvattenledningarna (“regnvatten”) börja i området.
Detta kommer att göras med en större bil, och det kommer ryka kraftigt under arbetet. Det är dock bara stora mängder vit vattenånga som ryker, så det är ingen fara på taket.

  • Planeringen för Etapp 2, och preliminär planering för Etapp 3, finns på sidorna för Tidsplan.

Har du frågor tar du dem med din Längvärd, eller Malin #52 eller Magnus #54.