Relining av avlopp är klart!

Då var vi i mål med reliningprojektet för avloppsrören! 🙂
Den sista längan är driftsatt idag, torsdag 2017-10-12, och allt har gått mycket bra.

Det som nu återstår är en del avetablering för Aarsleff; toavagn och övriga vagnar och bodar försvinner.

Under de kommande veckorna kommer det sista arbetena för stuprören att utföras.
På 3-4 ställen på området återstår problem med stuprören, där dessa inte kunnat relinas pga skarpa böjar, delade eller sammanfallna rör etc. I alla dessa fall kommer det att krävas grävning på tomterna. De berörda husägarna kommer att informeras om detta inom kort. Vi har valt att ta detta arbete separat, efter de övriga arbetena, eftersom det varit tillräckligt med fordon och folk på området ändå.

Men, som sagt: Alla avlopp är helt klara och renoverade, och det känns verkligen skönt att vi är i mål med detta stora jobb på ett bra sätt!

Stort tack till er alla för tålamod och tillmötesgående under arbetet!
Malin & Magnus i reliningprojektet