Vatten och avlopp

Föreningen underhåller rör för inkommande vatten, och utgående avlopp fram till husets yttervägg. Det innebär att samtliga vatten- och avloppsrör samt brunnar inne i huset är respektive fastighetsägares ansvar. Avloppsrören går under husen, och inspekteras och stickprovskontrolleras med vissa intervall, för att vi skall få en fortlöpande bild över dess skick. Tänk på att inte spola ned annat än vad som kommer från kroppen! Ett stopp kostar dryga belopp för medlemmarna.

Förutom avloppsrören (toa, badkar mm) finns även ett separat avloppssystem för dagvatten, dvs främst regnvatten från taken. Detta är helt separerat, och går i egna rör. Kontakta alltid ansvarig för vatten och avlopp innan du sätter igång med större grävarbeten, såsom dränering, för att ta reda på var rören går så att de inte skadas.