Miljö och sophantering

Sophantering

Vi har en gemensam sophantering inom föreningen. Soporna läggs i de gröna sopstationerna som finns vid var och en av de två infarterna till området.

I soptunnorna får vi bara lägga hushållssopor, alltså inte kartonger, tomglas och annat som inte är vanliga hushållssopor. Sådant passar bättre i återvinningskärlen (se nedan), eller på Lövsta Återvinningscentral.

Tänk på att avgiften vi betalar för sophämtningen är viktbaserad. Du kan alltså bidra till att hålla ned kvartalsavgiften genom att enbart kasta “rätt” saker i våra sopstationer!

Matavfall

Insamlingskärl för matavfall finns vid trappan mellan garagen. Där finns även engångspåsar av papper för insamlingen. Genom att lägga ditt matavfall här bidrar du till att energin i dessa rester kan återvinnas, samtidigt som föreningens övriga sopvikt minskas.
Observera att det enbart är organiskt material som får läggas här, eftersom rötprocessen annars blir förstörd.

Återvinning

Strax utanför vårt område, ned mot Sörgårdsvägen, hittar du en av kommunens återvinningsstationer. Här kan du lämna förpackningar av papper och plast, tidningar, samt tomglas.

Övriga saker, som inte har ett kärl för återvinning, lämnas på Lövsta Återvinningscentral.

Kompost

Området har ingen kompostanläggning. Du måste själv ombesörja transport av ris eller avfall lämnas det bäst på Lövsta Återvinningscentral, där de har ett särskilt område för ris och trädgårdsavfall.

Grovsopor

Om du har läst ända hit, så har du säkert redan sett; vi har tillgång till en jättebra kommunal sopstation, Lövsta Återvinningscentral.
Där trivs allt som inte passar i våra soptunnor för hushållssopor