Grönområde

Vårt område har ett ovanligt stort och rikt grönområde, som vi är glada och stolta över. Det finns många gröna ställen på området, både lekparkerna och planteringar, gräs, buskar och träd. Vårt grönområde ger oss ett fint och trevligt område, och vi arbetar hårt för att hålla det fint. På vår och höst hjälps alla medlemmar åt under arbetsdagarna, och däremellan sköts det löpande av vår granne Björn Åhlander, TG112.