Belysning och el

Här beskriver vi översiktligt hur elen fungerar på vårt område. Längst ned hittar du en enkel felsökningsguide, om det skulle bli problem.

El används förstås till mycket, och hos oss finns tre huvudområden för elen:

  • Gatubelysning, på vägar och garagefasader
  • Garage-el inne i garagen
  • Fastighetsel, inne i vårt hus

Gatubelysning

På området finns ett antal belysningsstolpar, som tänds och släcks automatiskt via kommunens styrning. Elen till dessa betalas av föreningen. Vi försöker hålla hög standard på vår anläggning, så vi är tacksamma om du kontaktar elansvarig om du upptäcker något problem med en stolpe, t.ex en trasig lampa.

Garage-el

Varje garage har sin egen elmätare för el och belysning i det egna garaget. Den avläser du en gång av året, på sensommaren, och rapporterar mätarställningen till kassören. Papper om detta kommer i brevlådan när det är dags. Din förbrukning debiteras sedan på den efterföljande kvartalsräkningen till föreningen. Det är alltid husägaren som ansvarar för förbrukningen i sitt garage, så tänk på att inte låta förbrukare stå på i onödan. En del väljer t.ex att ha värme på i garaget, vilket snabbt kommer att skapa höga belopp på elräkningen!

Egna fastigheten

Varje hus har sitt eget avtal med elbolaget, och varje hus har alltså sin egen elmätare. Elen kommer in till huset genom en kabel i marken. Kontakta därför alltid någon i styrelsen för att få reda på var kabeln går innan du sätter i gång med något grävarbete!

In till området kommer elmatning till tre huvudpunkter, som alltså är fördelarpunkter. I sällsynta fall går en säkring i en sådan fördelningspunkt, vilket visar sig genom att en hel radhuslänga tappar elen, helt eller delvis. Kontakta elansvarig i styrelsen om du misstänker att så är fallet.

 

Felsökningstips

Om elen försvinner, eller om det fungerar konstigt, kan man göra några enkla tester för att försöka hitta felet.

Kontroll Trolig orsak
Allt fungerar normalt, utom i vissa uttag/taklampor En säkring i ditt elskåp är trasig
En stor del av husets el försvann, spisen går dåligt och blir bara ljummen En huvudsäkring (en av tre, oftast under elmätaren) i ditt elskåp är trasig
Saker fungerar mycket konstigt och obegripligt, t.ex tak-/fönsterlampan tänds svagt när du slår på spisen En huvudsäkring (en av tre, oftast under elmätaren) i ditt elskåp är trasig
Dina grannar har också problem En huvudsäkring i områdets elskåp har troligen gått. Kontakta elansvarig.
Hela huset är kolsvart och utan el Din jordfelsbrytare har löst ut, om du har sådan
Hela huset är kolsvart och utan el Elavbrott i området, pga fel från elleverantören