Låsbyten Etapp 1, samt uppdaterad tidsplan

Onsdag 24/5 kommer låsbyten att ske i berörda fastigheter i Etapp 1. Detta sker från kl 07.00 på morgonen.
Aarsell kommer att avisera alla berörda fastigheter separat.

Viktigt! Om du inte är hemma; lämna din nyckel till Längvärden eller granne! Det är mycket viktigt att alla lås kan bytas som planerat.
Kom ihåg att stänga av ev larm, informera om husdjur osv.
Läs mer om Låsbytet här.

En dusch- och toavagn för Etapp 1 kommer att ställas upp på gräsmattan vid gaveln #32. Detta beräknas ske ca tisdag den 2017-05-30.

Vi påminner om att aktivera Push-notiser om du inte redan har det, samt att anmäla dig till SMS-listan.