Integritetspolicy

Vilka vi är

Tenorens Samfällighetsförening är en förening för fastighetsägare inom Tenorens område Tenorgränd 12-140. Vår webbplatsadress är: https://www.tenoren.nu.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Cookie-filer

Föreningens webplats använder inte cookies för driften av sidan. Dock kan det förekomma för frivilliga tjänster såsom Push-notiser.

Push-notiser

Det går att prenumerera på sk. Push-notiser, för att i sin webläsare (t.ex Chrome) få information när nyheter lagts ut på föreningens hemsida. Det är ett effektivt sätt att hålla sig uppdaterad. Då du prenumererar på dessa notiser lagras en avidentifierad och slumpmässig sträng hos tjänsteleverantören OneSignal, så att de vet att just du skall kontaktas vid en nyhetsuppdatering. Du kan på Tenorens hemsida när som helst avsluta din prenumeration av Push-notiser.

Kontaktformulär

På föreningens hemsida finns ett kontaktformulär där du bl.a kan kontakta styrelsen i olika frågor. Dina uppgifter från detta formulär sparas inte någonstans, men är grunden till ett e-postmeddelande som går till alla i den aktuella styrelsen, via adressen styrelsen@tenoren.nu. För att kunna hålla kontakt med dig, och för att besvara dina frågor ingår de kontaktuppgifter du angivit i detta e-postmeddelande.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats skulle undantagsvis kunna innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Föreningen utför ingen analys eller statistikbehandling av de lagrade uppgifterna.

Vilka vi delar dina data med

Föreningen hanterar medlemmarnas uppgifter konfidentiellt, och delar inte dessa med externa parter. Undantag för detta är dock i de fall då vi är skyldiga eller nödgade att tillhandahålla uppgifterna. Exempel på detta är utbetalning av löner och ersättningar, sköta bokföring och administration eller för att hantera exempelvis legala eller inkassoärenden.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi är både skyldiga och nödgade att hålla förteckning över fastighetsägarna. Så länge du är fastighetsägare inom vårt område lagrar vi alltså dina uppgifter, för att kunna fullgöra våra förpliktelser, och för att kunna komma i kontakt med dig vid behov. Om du avyttrar fastigheten kan vi ändå behöva komma i kontakt med dig efter en tid. Därför behåller vi dina uppgifter maximalt ett år, eller tills alla finansiella och legala skyldigheter är avslutade.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du har också rätt att begära att dessa rättas, om de är felaktiga. Sådan anmälan görs skriftligen till styrelsen via brev eller e-post till styrelsen@tenoren.nu. Eftersom medlemskapet är kopplat till fastighetsägandet kan du inte dock inte begära att dina uppgifter skall raderas, då de behövs för förvaltningen.

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Föreningen har en GDPR-policy som kan laddas ned från hemsidan, eller fås genom kontakt med styrelsen. I denna policy finns utförlig information om hur dina uppgifter hanteras.

 

//Styrelsen för Tenorens Samfällighetsförening, i maj 2018