Höstens arbetsdagar, och kallelse till extra stämma

Höstens arbetsdagar 2017 är planerade till följande dagar:

  • Lördag 2017-10-14, kl 12-15. Fika vid arbetsboden i halvtid.
  • Söndag 2017-10-15, kl 09-12. Korvgrillning i stora parken kl 12.

I samband med korvgrillningen kommer vi att hålla en kort extra medlemsstämma, med anledning av att en formell ändring måste göras i debiteringslängden.
Kallelse till detta kommer separat i brevlådan, eftersom kallelse till stämma skall ske via utskick minst 14 dagar i förväg.

  • Stämman kommer att hållas i Stora Parken, Söndag 2017-10-15, klockan 12.30!
  • Glöm inte fullmakt om inte alla fastighetens ägare kan närvara!
    Du kan ladda ned fullmakten på Dokument-sidan