Höghus i Kälvesta! Öppen Paneldebatt 30/5

Politikerna planerar att bygga höghus 4-6 våningar med mestadels hyreslägenheter (ca 400 bostäder) samt ett stort antal mindre hus längs Sörgårdsvägen/Björnmossevägen bort mot Coop Björnbodahallen (gamla Vivo), samt ute på fältet i kurvan. Björnmossevägen skall flyttas ut på det som idag är gångväg och gräsmatta, och husen skall byggas på det som idag är väg och gångväg in mot småhusen strax bredvid.
Vi på Tenorgränd bor alltså till höger, och hitåt, i den vy som bilden visar.

Byggnationen avviker kraftigt från den övriga småhusbebyggelsen. En sammanslutning av flera samfälligheter och andra intressenter har bildats, ”skapad med anledning av Stadsbyggnadsnämndens beslut om att bygga flerbostadshus i 4-6 våningar på områdets enda huvudgata”.

På sidan Kälvesta.se finns mer information, samt också en film från en drönarflygning, som visar hela den sträckning där höghus är planerat.
Där finns även en länk till en namninsamling med synpunkter på projektet.

Föreningen Kälvesta.se inbjuder nu till paneldebatt med politikerna, onsdagen den 30 maj kl 18.30. Se hela kallelsen på deras hemsida, eller nedan.

Paneldebatt onsdag 30/5 kl 18.30

Kälvesta och Vinsta i fokus – helhetssyn eller panikplanering?
Datum: Onsdagen den 30 maj kl 18.30-21.00
Frågor och tankar kring Kälvesta och Vinsta som en del av ett snabbt växande Stockholm.
Vilken syn har våra företrädare för de olika politiska partierna i Stockholms stadshus?

Debattpunkter:
  1. Det planerade uppförandet av flervåningshus i bostadsområdet.
  2. Björnbodaskolan, hur kan den bli en av Sveriges största grundskolor?
  3. Möjligheter och visioner med Vinstaområdet efter industriepoken och nya E4:an.
Deltagande representanter:
Jan Valeskog (S) , Ledamot Kommunfullmäktige/Ordf. i Stadsbyggnadsnämnden
Namngiven representant saknas (MP)
Amanda Elfström (V) ledamot stadsdelnämnden Hässelby-Vällingby
Malin Ericson (Fi), ledamot kommunfullmäktige
Bo Arkelsten (M) ledamot kommunfullmäktige/ Vice Ordf. Stadsdelnämnden Hässelby/Vällingby
Björn Ljung (L) Ledamot Kommunfullmäktige/Ledamot Stadsbyggnadsnämnden
Fredrik Lindstål (C), 3:e namn på listan till Kommunlistan Sthlm stad
Michaela Hollis (Kd) Vice Ordf Äldre nämnden (f.d Repr. i Exploateringsnämnden)
Namngiven representant saknas(SD)
Ingen föranmälan krävs – välkommen!