För-syn, Relining Etapp 1, onsdag 2017-05-10

Med kort varsel har Aarsleff föreslagit försyn inför relining, i längorna 118-140.
Vi har informerat de berörda i Etapp 1, med SMS och info i brevlådorna.

Styrelsen har bedömt att en tidig försyn är bra, trots kort varsel, eftersom det ger de boende längre tid att hinna agera och plocka undan på det sätt som krävs före start.
Det är också bra för dem som kommer att få en installationsgrop i källaren att få veta det i så god tid som möjligt.

Försynen kommer att ske under onsdagens eftermiddag, med start i #140, mellan kl 14 och 15.
Därefter fortsätter försynen, hus för hus, bort mot 118 som blir sista hus.

Övriga längor i etapp 1 berörs inte just nu, men kommer att få försyn inom några veckor. Vi återkommer om detta.

Vi behöver komma in i alla de berörda fastigheterna. Det är en fördel att vara hemma, eftersom Aarsleff kommer lämna en del info.
Har du inte möjlighet att vara hemma är det viktigt att du lämnar nyckel till din Längvärd.

Nu ser vi fram mot att detta stora projekt drar igång! 🙂