Fiberarbete för Rundeln

Vår grannförening Rundeln kommer strax att installera fiber, på samma sätt, och med samma företag, som vi gjort.

Deras fiber kommer passera vårt område, så under en period kommer det röra sig folk för detta på vårt område.

Mindre markarbeten kommer att utföras i trakterna kring trappan vid TG124-126, och återställs förstås så snart det går.  Inga trafikstörningar väntas, utom ev just vid trappan under några dagar när det sätts igång.