Extrastämma hållen 2018-10-14

Föreningens extrastämma, som kallades till 2108-09-28, har hållits idag 2018-10-14.

Huvudnumret var beslut angående budget för första kvartalet 2019, samt att för stämman förelägga den debiteringslängd som blir en följd av den föreslagna budgeten.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, vilket innebär att avgiften för första kvartalet 2019 blir exakt lika som nuvarande kvartalsavgift, för fjärde kvartalet 2018.

Protokollet från stämman finns för nedladdning på Dokumentsidan här på hemsidan, eller för avhämtning i pappersform hos TG54.