Senaste nytt från Tenoren

Renovering av elstation

Renovering av elstation

Elstationen nere på gästparkeringen, vid entrén till vårt område, skall renoveras. Efter många års tjänst är det nu dags för modernisering av både det elektriska innanmätet och själva huset. Transformatorstationen ligger utanför den s.k överlämningspunkten till vårt område, och ägs alltså inte av oss. Därför kommer det inte heller kosta föreningen något när denna moderniseringLäs mer om Renovering av elstation[…]

Ny belysning på Gäst-Parkeringen

Ny belysning på Gäst-Parkeringen

På vår norra gästparkering finns nu två helt nya belysningsstolpar, liksom övriga försedda med LED-teknik. Parkeringen har tidigare varit mycket mörk och delvis otrygg. Nu är det ljusare, och mer tydligt vem som uppehåller sig på området. Belysningen är ett led i vår ambition med ständiga förbättringar, och blev ett bra tillskott till områdets övrigaLäs mer om Ny belysning på Gäst-Parkeringen[…]

Tre gatlampor LED-konverterade.

Tre gatlampor LED-konverterade.

Vi fortsätter arbetet med att konvertera våra områdesbelysningar till LED-teknik. Bakgrunden är att ljuskällorna av miljöskäl inte längre kan köpas. Samtidigt kan armaturerna i sig själva brukas flera år till. Vi gör därför ett försök med att konvertera armaturerna till LED-ljus. På köpet sparar vi ca 75% energi! Vi har tidigare konverterat alla armaturer på garagen, ochLäs mer om Tre gatlampor LED-konverterade.[…]

Nytt LED-ljus vid garagen!

Nytt LED-ljus vid garagen!

Nu har vi konverterat alla garagearmaturer till LED-drift! Alla 14 armaturerna har nu fått sina gamla kvicksilver-/natriumlampor ersatta med LED. Detta är möjligt efter en ombyggnad av armaturerna, som gjorts idag. Det finns flera anledningar till att föreningen nu tar detta steg: Den tidigare typen av lampor har av miljöskäl numera försäljningsstopp. LED–lampor förbrukar mycket mindreLäs mer om Nytt LED-ljus vid garagen![…]

Test med LED-belysning, nu utökat!

Test med LED-belysning, nu utökat!

Som ett LED i föreningens utveckling provar vi alternativ till dagens belysning vid garagen. Idag är lamporna av typen lågtrycksnatrium-/kvicksilverlampor, vilka håller på att fasas ut från marknaden av goda skäl. För att hitta alternativ provar vi därför olika varianter av LED-belysning, som ju dels utlovar längre livslängd, men även drar betydligt mindre energi. Bra bådeLäs mer om Test med LED-belysning, nu utökat![…]