Trivselregler

Vi lever i ett tättbebyggt område och trivseln hänger på att vi tar hänsyn till varandra. Dessa är våra trivselregler som vi ber att alla respekterar i möjligaste mån:

  • Vi undviker bilkörning på området och håller en hastighet motsvarande gåendes. Vi parkerar inte på eller framför tomten utan på parkeringen eller på gatan. Gästparkeringen är endast till för gäster. Se även parkeringsreglerna.
  • Vi håller oss till Boverkets regler för altanbyggen, friggebodar, plank och skärmtak.
  • Vi deltar på en av arbetsdagarna både vår och höst om vi har kraften i behåll. Om vi inte har möjlighet att medverka gör vi vårt bästa för att hjälpa till en annan dag.
  • Vi undviker att störa våra grannar med bullriga arbeten, hög musik, lek och stoj på vardagkvällar, tidiga helgmorgnar och efter midnatt på helgerna. Om man har någon stor fest eller renovering som kan vara särskilt störande är det bra om man förvarnar de närmaste grannarna.
  • Vi tvättar inte bilen på området eftersom dagvattenbrunnarna inte är anpassade att ta hand om den typen av spillvatten.
  • Vi kopplar våra hundar och rastar dem utanför samfällighetens område.
  • Vi håller efter häckar och tomtgränser samt håller rent och snyggt på tomten och på gemensamma ytor. Eventuell fågelmatning bör ske med ett minimalt spill på marken. Allt för att undvika skadedjur och höja värdet på området.
  • Vi använder inte fyrverkerier och smällare på tomten eller på samfällighetens område på grund av brandfara samt av hänsyn till grannar och husdjur. Se till att eventuella fyrverkerier avfyras på ett säkert sätt utanför samfällighetens område och håll ett rimligt säkerhetsavstånd från fastigheter, bilar och annan egendom.