Plank, bodar och byggnader

Att bo i en samfällighet och radhus innebär en hel del hänsynstagande. Även om gällande byggnadsregler i sig kan tillåta någon byggnad är det inte alltid lämpligt att den uppförs i vår typ av område. Det är t.ex ibland inte möjligt att hålla måtten till tomtgräns, helt enkelt för att tomterna inte är tillräckligt stora.
Grannsämjan är viktig, så diskutera alltid med din granne, och fråga gärna styrelsen om råd om du är osäker.

Så här säger de offentliga byggreglerna:

Uteplats med plank
Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anlägga en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Skärmtak
Du får också utan bygglov bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Friggebod
I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående förråd, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter.

Om byggnationen sker närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Läs mer på Boverkets hemsida.