Ny i området

Hejsan, och mycket varmt välkommen till Tenorgränd, och  Tenorens Samfällighetsförening!

Vår område består av 65 hus, och är byggt 1968. Området är uppvuxet och väl inbott, och vi har en mycket fin stämning bland oss som bor här på Tenorgränd!

Området är byggt som en oval, med hus runt och några i mitten. På området har vi två lekplatser. Området är i princip bilfritt, och tanken med det är förstås att vi skall få ett lugnt och trevligt område, som är säkert och tryggt för alla.
Parkering på området eller tomten är inte tillåtet. Bilen får köras upp för lastning och lossning, i minsta möjliga mån.

Till varje hus hör ett garage, och en ute-parkeringsplats. Vi har dessutom två gästparkeringar, som är till för våra besökare.

Området har gemensam sophantering av hushållssopor. Kärlen för detta står vid infarterna till området, nere vid garagen. Här kastar vi bara hushållssopor. Läs mer om det här.

I och med att ni köpt huset här på Tenorgränd är ni också med i Tenorens Samfällighetsförening, vars uppgift är att förvalta och vårda vår gemensamma egendom. Om du inte har erfarenhet av samfällighetsföreningar tidigare skall du läsa här om hur det fungerar.

Som nyinflyttad är det kanske inte så självklart att man förstår varför alla grannar en vår- eller höstdag helt plötsligt springer omkring med alla olika typer av redskap och gräver gropar och krattar löv, om ingen har talat om att vi har gemensamma arbetsdagar. Eller att det dimper ner ett inbetalningskort i brevlådan på flera hundra kronor som välkomstbrev.

I en samfällighet, som vår, gäller även speciella regler för olika saker, såsom byggnation, staket etc. Det finns t.ex många kablar nedgrävda för t.ex telefoni, kabel-TV, el och annat. Många av dessa bestämmelser finns reglerade i Lagen om Samfälligheter, som alltså alla samfälligheter och boende har att följa. Andra saker finns i våra egna stadgar. Kontakta därför alltid någon i styrelsen innan du sätter igång, så slipper vi onödiga skador och missförstånd.

Vi hoppas att ni så fort ni kommit tillrätta i ert nya hus ägnar en stund åt att läsa igenom välkomstbrevet, och informationen här på hemsidan; då kommer många frågetecken att rätas ut. Du hittar information om vad en samfällighetsförening är, hur allt fungerar på området, kontaktpersoner, och många praktiska tips, t.ex inför ombyggnad och renovering. I välkomstbrevet finns även bifogat förteckningar över bl.a. garagen och parkeringsplatserna, så att du vet vilka platser som hör till just ditt hus.

Föreningen har givetvis även stadgar. Dessa finns inte med i detta välkomstblad, men hör av dig till styrelsen så får du gärna ett exemplar.

 

Ni kan även ta del av en liten bit historia om Tenorens samfällighetsförening.

Välkomstbrev

Vi har samlat en mycket matnyttig information i ett Välkomstbrev, som alla nyinflyttade får.

Frågor och funderingar?

Har du några funderingar är du förstås välkommen med dina frågor. Kanske kan din granne, som bott här ett tag, svara. Du är också alltid välkommen med dina frågor och synpunkter till styrelsen för föreningen. Vi eftersträvar alltid dialog med alla medlemmar, och blir bara glada om du hör av dig!

Återigen, varmt välkommen till Tenorgränd!