Arbetsdagar

Alla vill vi att vårt område skall vara rent, snyggt och trevligt. Dessutom måste vi underhålla sådant som slits och går sönder.

Därför har vi arbetsdagar under våren och hösten. De brukar förläggas till en helg, lördag & söndag, och då hjälps vi åt att underhålla våra saker, och rensa och städa vårt område. Vi brukar ha en gemensam fikapaus under arbetet, och efter söndagens pass träffas vi i stora lekparken för korvgrillning och umgänge.

Varje hushåll förväntas deltaga åtminstone en av dessa två dagar, både på våren och hösten. Det är mycket viktigt att vi hjälps åt att hålla vårt område fint, både för att få en trivsam miljö, men också för att kunna hålla nere kostnaderna. Alternativet att leja ut arbetet drabbar oss alla genom högra avgifter till föreningen.

En stor anledningen att deltaga är också att komma ut och träffa alla trevliga grannar på området. Det är ett perfekt tillfälle att lära känna varandra, samtidigt som vi får ett snyggt och välhållet område.

Tiderna för arbetsdagarna meddelas på flera sätt, t.ex här på hemsidan, information i brevlådan samt ibland även ett SMS till dig som är anmäld till detta.

Välkommen ut på arbetsdagarna!