Besiktning och åter-låsbyte i Etapp 2

tisdagen 2017-09-19 är det besiktning av utförda arbeten i etapp 2. Det är för att säkerställa kvalitén i arbetet, och att alla delar relinats på rätt sätt.
Vid besiktningen delar vår kontrollant från Sweco, samt representanter från Aarsleff och Tenoren..

  • Du själv behöver inte närvara vid denna besiktning, om du inte vill.

onsdagen 2017-09-20 kommer låsen att bytas tillbaka i Etapp 2, som nu är klar. Arbetet påbörjas på morgonen.
Då kommer alla alltså att få tillbaka sin gamla lås, och allt återgår till det normala.

  • Se till att det gamla låset och alla tillbehör finns till hands!
  • Självklart är det viktigt att du är hemma och kan ta emot de gamla nycklarna när låset är återmonterat.
  • Om du inte är hemma måste du ordna med, och ange namn på, någon som kan ta emot nycklarna. Exempelvis din Längvärd.