Bankerbjudande till boende

Tenorens Samfällighetsförening har ju sina bankaffärer hos Handelsbanken i Vällingby. Med anledning av detta har banken kommit med ett låneerbjudande riktat direkt till boende, för den som är intresserad av att jämföra eller ändra sina banklån.

Styrelsen vill vara tydlig med att vi eller samfälligheten inte har någon del eller intresse i erbjudandet. Föreningen sköter givetvis inte heller några kontakter eller gruppförhandlingar, utan vidarebefordrar enbart erbjudandet från banken.

Det är upp till varje hushåll att själva besluta om det är intressant, och i så fall kontakta banken.

Erbjudandet hittar du här nedan, och i Dokumentarkivet (under Öppet för alla).

Handelsbanken Medlemserbjudande Tenoren 200610